IOR - 03 Delegación de poderes para aprobación de documentos