IFI 08 - CONTABILIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO BANCARIA

ANEXO 1: IMPUTACIÓN DE NOTAS DE DEBITOS

ANEXO 2: INSTRUCCION PARA LLENADO DE FORMULARIO

ANEXO 3: COMPROBANTE INTERNO DE CAJA Y BANCOS

ANEXO 4: INSTRUCCION PARA LLENADO DE FORMULARIO

ANEXO 5: COMPROBANTE INTERNO PARA REGISTRO CONTABLE

ANEXO 6: INSTRUCCIÓN PARA LLENADO DE FORMULARIO