IOR - 03 Delegación de poderes para aprobación de documentos

Anexo 1: Delegación de Poderes

Anexo 2: Registro de Firma

Anexo 3: Registro de Firma Numerado

Anexo 4: Instrucción del Llenado

Anexo 5: Registro de Firma. xlsx